Bìa sơ mi nhựa – Bìa lá nhựa – Bìa sơ mi nút  Bìa sơ mi nhựa, bìa lá được làm từ loại nhựa trong...